قبل از خرید تور و بلیط از ما هم قیمت بگیرید !!!

 

 

 

 

 

 
 

هتل

ستاره

خدمات

دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی

هتل آپارتمان شمالی

B.B

320,000

340,000

310,000

290,000

 امام رضا ۱۲

هتل آپارتمان تمدن

B.B

320,000

360,000

310,000

290,000

امام رضا ۱

هتل آپارتمان گوهر

B.B

320,000

360,000

310,000

290,000

 امام رضا ۵

هتل آپارتمان بهاران

F.B

320,000

360,000

310,000

290,000

 امام رضا ۲

هتل آپارتمان پرستو

F.B

340,000

390,000

320,000

290,000

امام رضا ۳

هتل گیتی

F.B

350,000

410,000

330,000

290,000

شیخ طوسی ۱۱

هتل آپارتمان هامون

F.B

350,000

420,000

330,000

290,000

چهارراه دانش

هتل اپارتمان شایگان

F.B

350,000

420,000

330,000

290,000

امام رضا ۱۸

هتل آپارتمان آلتون

F.B

360,000

400,000

340,000

290,000

شیرازی ۲۱

هتل آپارتمان حکیم

B.B

360,000

440,000

340,000

290,000

امام رضا ۲

هتل آپارتمان پاویون

F.B

370,000

460,000

350,000

290,000

خیابان امام رضا ۸

هتل آپارتمان لبخند

B.B

370,000

460,000

350,000

290,000

خیابان امام رضا ۸

هتل آپارتمان لاوان

F.B

370,000

460,000

350,000

290,000

امام رضا ۳

هتل آپارتمان آروین

B.B

380,000

470,000

350,000

290,000

چهارراه عنصری

هتل آپارتمان فاخر

B.B

380,000

480,000

350,000

290,000

اقبال لاهوری ۲۰

هتل آپارتمان الما

F.B

390,000

480,000

360,000

290,000

هفده شهریور ۴

هتل آپارتمان صادقیه توس

F.B

390,000

480,000

360,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل آپارتمان برین 1

F.B

390,000

480,000

360,000

290,000

امام رضا ۱۰

هتل آپارتمان قصر آیدین

F.B

390,000

490,000

360,000

290,000

امام رضا ۱۹

هتل آپارتمان عمارت

B.B

400,000

510,000

360,000

290,000

خيابان امام رضا ۱۶

هتل آپارتمان میزبان

F.B

400,000

510,000

360,000

290,000

امام رضا ۴۰

هتل آپارتمان مجید

F.B

400,000

510,000

360,000

290,000

شهید اندرزگو ۱۲

هتل آپارتمان معین درباری

F.B

390,000

500,000

360,000

290,000

امام رضا ۱۹

هتل آپارتمان دیدار

F.B

410,000

530,000

370,000

290,000

امام رضا ۸

هتل آپارتمان زمرد

B.B

420,000

550,000

380,000

290,000

امام رضا ۶

هتل آپارتمان فرات

B.B

420,000

560,000

380,000

290,000

امام رضا ۲

هتل آپارتمان ملل

B.B

430,000

570,000

390,000

290,000

امام رضا ۱

هتل آپارتمان شباهنگ

F.B

430,000

570,000

390,000

290,000

خیابان امام رضا ۵

هتل آپارتمان فضل

F.B

430,000

570,000

390,000

290,000

خیابان شیرازی

هتل آپارتمان سروش

F.B

440,000

590,000

390,000

290,000

شهيد نواب صفوی

هتل آپارتمان میلاد نور

F.B

440,000

590,000

390,000

290,000

خیابان چمران

هتل آپارتمان افرا

B.B

450,000

620,000

400,000

290,000

خیابان شیرازی

هتل آپارتمان ترنم

F.B

450,000

620,000

400,000

290,000

ورودی باب الرضا

هتل آپارتمان مهستان

B.B

490,000

690,000

430,000

290,000

امام رضا ۸

هتل آپارتمان مهر

F.B

510,000

730,000

440,000

290,000

خیابان امام رضا ۲

هتل آپارتمان بشری

B.B

530,000

770,000

450,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل آپارتمان حیات شرق

B.B

560,000

830,000

470,000

290,000

خیابان نواب صفوی

هتل آپارتمان کنعان

B.B

630,000

550,000

520,000

290,000

امام رضا ۸

هتل آپارتمان آرمان

B.B

640,000

700,000

530,000

290,000

خیابان نواب صفوی

هتل آتی مشهد

2*

F.B

350,000

420,000

330,000

290,000

امام رضا ۳۲

هتل آفاق مشهد

2*

B.B

350,000

420,000

330,000

290,000

امام رضا ۱۸

هتل خیام

2*

B.B

360,000

440,000

340,000

290,000

خیابان شیرازی

هتل صدف

2*

B.B

360,000

440,000

340,000

290,000

میدان راه آهن

هتل امیر

2*

B.B

360,000

440,000

340,000

290,000

امام رضا 29

هتل ارم

2*

F.B

370,000

450,000

340,000

290,000

نبش امام رضا ۷۴

هتل فرهاد

2*

F.B

370,000

450,000

340,000

290,000

چهارراه شهدا

هتل یکتا

2*

B.B

370,000

460,000

350,000

290,000

نبش شیخ طوسی ۱۵

هتل پرستاره

2*

F.B

370,000

460,000

350,000

290,000

امام رضا ۱۸

هتل ابریشم

2*

B.B

370,000

460,000

350,000

290,000

امام رضا۲

هتل الوند

2*

B.B

380,000

470,000

350,000

290,000

امام رضا ۲۷

هتل رازی

2*

B.B

380,000

480,000

350,000

290,000

خیابان رازی

هتل سپنتا

2*

B.B

390,000

480,000

360,000

290,000

كوچه بازارچه سراب

هتل فراز

2*

B.B

390,000

480,000

360,000

290,000

خیابان امام رضا

هتل خاور

2*

F.B

390,000

480,000

360,000

290,000

بین امام رضا ۱۴ و ۱۶

هتل آرتور

2*

B.B

400,000

510,000

360,000

290,000

نبش امام رضا ۱۶

هتل شهریار

2*

F.B

400,000

510,000

360,000

290,000

خیابان امام رضا

هتل توکل

2*

B.B

400,000

510,000

360,000

290,000

امام رضا ۳۲

هتل یاقوت شرق

2*

F.B

390,000

500,000

360,000

290,000

میدان هفده شهریور

هتل اولیا

2*

B.B

400,000

520,000

370,000

290,000

شیرازی 21

هتل مرمر

2*

F.B

410,000

530,000

370,000

290,000

امام رضا ۸

هتل پارسه

2*

F.B

410,000

530,000

370,000

290,000

خیابان دانش غربی

هتل آفریقا

2*

F.B

410,000

530,000

370,000

290,000

خیابان هفده شهریور

هتل طوبی

2*

B.B

410,000

530,000

370,000

290,000

خيابان شيرازی

هتل ایستاتیس

2*

F.B

410,000

530,000

370,000

290,000

خیابان امام رضا ۳۴

هتل امینیان

2*

B.B

410,000

530,000

370,000

290,000

خیابان عنصری

هتل سقا

2*

F.B

410,000

530,000

370,000

290,000

امام رضا ۲

هتل کارن

2*

B.B

410,000

540,000

370,000

290,000

امام رضا ۸

هتل هرند

2*

F.B

420,000

550,000

380,000

290,000

ضلع جنوبی بازار رضا

هتل ذاکر

2*

F.B

420,000

560,000

380,000

290,000

امام رضا ۱۸

هتل آدریس

2*

B.B

430,000

700,000

390,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل آریا

2*

F.B

430,000

570,000

390,000

290,000

چهارراه دانش

هتل کوثر

2*

F.B

440,000

590,000

390,000

290,000

ضلع شمالی بازار رضا

هتل المپیا

2*

F.B

440,000

590,000

390,000

290,000

امام رضا ۸

هتل انقلاب

2*

F.B

450,000

620,000

400,000

290,000

امام رضا ۸

هتل سهند

2*

F.B

470,000

660,000

420,000

290,000

امام رضا ۲

هتل هانی پارس

2*

F.B

480,000

670,000

420,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل گل سرخ

2*

F.B

560,000

840,000

480,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل عارفه

3*

B.B

360,000

440,000

340,000

290,000

خیابان رجایی

هتل زیتون

3*

F.B

370,000

460,000

350,000

290,000

خیابان پاسداران

هتل باختر

3*

B.B

390,000

490,000

360,000

290,000

نبش پاسداران ۱

هتل صبا

3*

B.B

390,000

480,000

360,000

290,000

نرسیده به میدان فردوسی

هتل میامی

3*

B.B

410,000

530,000

370,000

290,000

امام رضا ۳۵

هتل شیراز

3*

B.B

400,000

430,000

370,000

290,000

دانشگاه ۱۹

هتل جواهری

3*

B.B

420,000

550,000

380,000

290,000

نبش امام رضا ۶

هتل ارس

3*

B.B

420,000

450,000

380,000

290,000

بلوار فردوسی

هتل آپادانا

3*

F.B

420,000

550,000

380,000

290,000

نبش چهار راه خسروی

هتل رضا

3*

B.B

420,000

560,000

380,000

290,000

نبش طبرسی ۱۴

هتل سایه

3*

B.B

420,000

560,000

380,000

290,000

امام رضا ۵

هتل نور

3*

B.B

430,000

570,000

390,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل قصرنیلی

3*

F.B

430,000

570,000

390,000

290,000

آخوند خراسانی ۱۲

هتل فردوسی

3*

B.B

430,000

570,000

390,000

290,000

بلوار مدرس

هتل فرید

3*

B.B

440,000

460,000

390,000

290,000

خیابان احمدآباد

هتل هاترا

3*

B.B

440,000

510,000

400,000

290,000

دانش غربی

هتل عرش

3*

F.B

440,000

600,000

400,000

290,000

چهارراه دانش

هتل سی برگ

3*

B.B

450,000

610,000

400,000

290,000

ابتدای بلوار رضا

هتل 7 آسمان

3*

F.B

450,000

610,000

400,000

290,000

دانش غربی ۲/۱

هتل حلما

3*

B.B

450,000

610,000

400,000

290,000

امام رضا ۲۶

هتل هلیا

3*

F.B

450,000

620,000

400,000

290,000

امام رضا ۸

هتل پارمیدا

3*

F.B

450,000

620,000

400,000

290,000

امام رضا ۲۴

هتل جم

3*

B.B

460,000

630,000

410,000

290,000

خیابان پاسداران

هتل ایران زمین

3*

B.B

470,000

650,000

410,000

290,000

امام رضا ۲

هتل جواهر شرق مشهد

3*

B.B

460,000

640,000

410,000

290,000

بین امام رضا ۶ و ۸

هتل لاله مشهد

3*

B.B

460,000

640,000

410,000

290,000

نبش کوهسنگی ۲۴

هتل ثامن مشهد

3*

B.B

460,000

610,000

410,000

290,000

ابتدای جاده طرقبه

هتل آیران

3*

F.B

460,000

640,000

410,000

290,000

امام رضا ۱۰

هتل دیپلمات

3*

B.B

470,000

660,000

420,000

290,000

میدان راه آهن

هتل پارسیان

3*

B.B

470,000

620,000

420,000

290,000

خیابان کوهسنگی

هتل توحید نوین

3*

B.B

470,000

620,000

420,000

290,000

امام رضا۳

هتل مدائن

3*

F.B

480,000

680,000

420,000

290,000

امام رضا ۷ و ۹

هتل شارستان

3*

B.B

500,000

700,000

430,000

290,000

خیابان خسروی نو

هتل تهران

3*

B.B

550,000

680,000

470,000

290,000

نبش امام رضا ۸

هتل نگین پاسارگاد

3*

B.B

670,000

1,060,000

560,000

290,000

شیرازی ۴

هتل خانه سبز

4*

B.B

410,000

530,000

370,000

290,000

میدان توحید

هتل خورشید تابان

4*

B.B

430,000

580,000

390,000

290,000

جنب فرمانداری

هتل الغدیر

4*

B.B

440,000

590,000

390,000

290,000

بهجت یک

هتل عماد

4*

F.B

460,000

630,000

410,000

290,000

میدان طبرسی

هتل الماس نوین

4*

B.B

480,000

670,000

420,000

290,000

امام رضا ۹

هتل آبان مشهد

4*

B.B

500,000

710,000

430,000

290,000

نبش پیروزی ۶۲

هتل اترک

4*

B.B

510,000

580,000

440,000

290,000

اول بازار رضا

هتل مشهد

4*

B.B

520,000

750,000

450,000

290,000

بین امام رضا ۱ و ۳

هتل رضویه

4*

B.B

520,000

590,000

450,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل آسیا

4*

B.B

510,000

620,000

450,000

290,000

خیابان پاسداران

هتل الماس

4*

B.B

550,000

700,000

470,000

290,000

بین امام رضا ۴ و ۶

هتل کینا

4*

F.B

560,000

840,000

480,000

290,000

کوچه کربلا

هتل میثاق

4*

B.B

570,000

630,000

480,000

290,000

اقبال لاهوری ۲۰

هتل تهران مشهد

4*

B.B

570,000

640,000

480,000

290,000

میدان بیت المقدس

هتل تارا

4*

B.B

570,000

630,000

490,000

290,000

خیابان شیرازی

هتل جواد

4*

B.B

590,000

640,000

500,000

290,000

نبش امام رضا ۳

هتل فردوس

4*

B.B

590,000

730,000

500,000

290,000

نبش امام رضا ۸

هتل توس

4*

B.B

710,000

1,130,000

580,000

290,000

جنب مجتمع ونک

هتل سی نور

4*

B.B

820,000

650,000

660,000

290,000

خیابان هفده شهریور

هتل پردیسان

5*

B.B

570,000

720,000

490,000

290,000

بزرگراه کلانتری

هتل پارسیس

5*

B.B

570,000

700,000

490,000

290,000

بلوار وحدت

هتل بین المللی هما 2

5*

B.B

610,000

840,000

510,000

290,000

خیابان خیام

هتل پارس

5*

B.B

630,000

770,000

530,000

290,000

بلوار وکیل آباد

هتل الماس2

5*

B.B

650,000

900,000

540,000

290,000

امام رضا۲۰

هتل قصرالضیافه

5*

B.B

690,000

1,100,000

570,000

290,000

صحن هدایت

هتل مدینه الزهرا

5*

B.B

770,000

1,250,000

620,000

290,000

نبش شارستان رضوی

هتل درویشی

5*

B.B

780,000

750,000

630,000

290,000

بین امام رضا ۲۴ و ۲۶

هتل قصر طلائی

5*

B.B

830,000

880,000

670,000

290,000

بین امام رضا ۳۴ و ۳۶

 

 

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با هواپیما ، ترانسفر فرودگاهی ، 2 شب و 3 روز اقامت در هتل ،  بیمه مسافرتی،  راهنما

 

مدارک لازم

شناسنامه و کارت ملی

 

*درصورت درخواست سایر پروازها لطفا با دفتر آژانس تماس بگیرید

 

جزئیات بیشتر

   Office  : 02177242455

   Office  : 02177242466

 

لینک عضویت در کانال بادبان تور

https://telegram.me/badbantour